Forside

Klinik for behandling af traumer og almene stress- og belastningsudløste tilstande

Ved psykolog Mia Lind

 

Vi kan alle rammes af traumer eller opleve stress og belastning. Ofte ledsages sådanne erfaringer tab af mening og betydning.

 

 

Sommetider kan der være brug for hjælp til at genfinde fodfæste i livet og genskabe formål og sammenhæng

i beslutninger, i handlinger eller i samværet med andre.

 

Vores forståelse af os selv og af andre har indflydelse på, hvordan vi ser og forstår ubehagelige hændelser, hverdagsproblemer, stress m.m. og på vores oplevelse af handle- og løsningsmuligheder.

 

Som børn, unge og voksne indgår vi på kryds og tværs i hinandens livshistorier. På denne måde er vi skabere og medskabere af hinanden og af hinandens handlemuligheder.

 

Mit ønske er at bidrage til, at du på ny oplever indflydelse på fortællingerne om hvem du er og om det liv du gerne vil leve.

 

Formålet er at gøre det muligt at mindske eller ligefrem overskride de negative følgevirkninger af traumer, stress eller belastninger og realisere nye muligheder.

 

 

 

 

Velkommen

Psykolog Mia Lind

Om mig

 

Jeg er 40 år og har arbejdet med traumer, stress og belastningstilstande gennem rådgivning og terapi i mere end 13 år. Mit afsæt er den narrative og systemiske teori, og gennem mit virke har jeg samarbejdet med både børn, unge, voksne og med deres familier.

Jeg tilbyder terapeutiske samtaler og rådgivning til børn, unge og voksne. Dette individuelt, i familien som i grupper.

 

Min viden har afsæt i mange års erfaring med arbejdet i offentlige institutioner som Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (skolepsykolog), børne- og ungdomspsykiatri og i den kommunale socialforvaltning. Jeg har bred erfaring med terapeutisk samarbejde med børn, unge og voksne, som har oplevet traumer, overgreb, stress, skoleproblemer, konflikter i familielivet og belastninger i arbejdslivet. Jeg har indgående kendskab til betydningen af autisme og ADHD, bred viden om effekterne af belastningsreaktioner som PTSD, depression, angst og OCD m.fl. samt viden om de mulige betydninger af at søge hjælp i det psykiatriske og kommunale system.

 

Samarbejde med pårørende, venner, kollegaer m.fl. omkring den enkelte er ofte betydningsfuldt. Jeg inddrager derfor gerne familien og/eller netværket i forløbet.

 

I min praksis er respekt og nysgerrighed nøgleord. Ligesom professionalisme og faglig ekspertise danner grundlag for mit virke.

 

Jeg tilbyder også supervision, faglig sparring og kvalificerende uddannelsesforløb vedr. bl.a. :

 

  • Betydning og behandling af psykiske lidelser
  • Det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov
  • Det vanskelige forældressamarbejde
  • Samtaler med børn om vold og/eller overgreb
  • Betydning og behandling af vold og/eller overgreb

 

 

Kontakt mig gerne for yderligere information

 

 

 

Jeg glæder mig til at høre fra dig/jer

 

 

 

 

 

 

 

Symbol på menneskets tilbliven og væren

”Rhizomet”(jordstængel) præsenterer menneskets tilbliven og væren som noget, der skabes gennem relationer og påvirkninger. Gennem fællesskaber, sprog og kultur.

 

Som et "rhizom” har den menneskelige identitet, relationerne, sproget og kulturen ingen begyndelse eller ende. Istedet anses mennesket i dets tilbliven og væren som værende i konstant bevægelse fra en tilstand, en identitet og betydning til den næste.

 

Rhizomet modstår kronologi og organisation, og illustrerer i stedet en nomadisk konstruktion og udvikling.

Mit faglige afsæt

 

Jeg har en bachelorgrad fra Roskilde UniversitetsCenter i 2000 og en kandidatgrad i psykologi fra Københavns Universitet i 2005.

 

Jeg er autoriseret og arbejder i henhold til de Etiske Regler for Nordiske psykologer.

 

 

Autoriseret psykolog Mia Lind - mail@psykologmialind.dk - CVR 35091793