Forside

 

Psykologisk praksis

ved psykolog Mia Lind

Menneskets tilbliven og væren skabes gennem relationer, normer og påvirkninger. Gennem fællesskaber, sprog og kultur.

 

Hverken den menneskelige identitet og de sociale relationer eller sproget og kulturen, hvorigennem disse skabes og gives mening, har således en egentlig begyndelse eller en ende.

 

Istedet ser jeg menneskets tilbliven og væren værende i konstant bevægelse fra én tilstand, én identitet og én betydning til den næste. Menneskets identitet og dannelse modstår således kronologi og organisation, og konstrueres i stedet i en nomadisk konstruktion og udvikling.

 

I denne bevægelse består også problemers opståen og deres mulige opløsning

Alle kan rammes af traumer eller opleve stress og belastning. Ofte ledsages sådanne erfaringer tab af mening og betydning.

 

 

Sommetider kan der være brug for hjælp til at genfinde fodfæste i livet og genskabe formål og sammenhæng i beslutninger, i handlinger eller i samværet med andre.

 

Vores forståelse, af hvem vi selv er og af andre, har indflydelse på, hvordan vi forstår ubehagelige hændelser, hverdagsproblemer, stress m.m. og på vores oplevelse af handle- og løsningsmuligheder.

 

Mit ønske er at bidrage til, at du på ny oplever indflydelse på fortællingerne om hvem du er og om det liv du gerne vil leve.

 

Formålet er at gøre det muligt at mindske eller ligefrem overskride de negative følgevirkninger af traumer, stress eller belastninger og realisere nye muligheder.

 

 

 

 

Velkommen

Om mig

 

 

Mit navn er Mia Lind. Jeg er 40 år og har arbejdet med kriser, traumer, stress og belastningstilstande gennem rådgivning og terapi i mere end 13 år. Mit afsæt er den narrative og systemiske teori, og gennem mit virke har jeg samarbejdet med både børnefamilier, unge og voksne.

 

Min psykologiske praksis har baggrund i mange års erfaring med arbejdet i offentlige institutioner som Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (skolepsykolog), børne- og ungdomspsykiatri og i den kommunale socialforvaltning.

 

Jeg har haft egen praksis siden 2013. I min praksis er respekt og nysgerrighed nøgleord. Ligesom professionalisme og faglig ekspertise danner grundlag for mit virke. Som psykolog arbejder jeg i henhold til de etiske regler for Nordiske psykologer

Jeg tilbyder terapi individuelt, i familien eller i grupper.

 

Jeg har særligt kendskab til behandling af

 

 • traumer som følge af vold eller seksuelle overgreb
 • stress og belastningstilstande i skole eller arbejdsliv
 • konflikter i familielivet
 • re-etablering af hverdagsliv efter skilsmisse

 

Jeg har indgående viden om betydningen af

 

 • belastningsreaktioner som PTSD, depression og angst
 • autisme og ADHD

 

Endeligt kender jeg omfanget og indholdet i kommunale sagsgange og i det psykiatriske systems organisering, og jeg har blik for de positive som negative konsekvenser, der kan opstå af at søge hjælp i det offentlige system.

 

Samarbejde med pårørende, venner, kollegaer m.fl. omkring den enkelte er ofte betydningsfuldt. Jeg inddrager derfor gerne familien og/eller netværket i forløbet.

 

Jeg yder supervision, faglig sparring og kvalificerende uddannelsesforløb vedr. bl.a. :

 

 • Betydning og behandling af psykiske lidelser
 • Det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov
 • Det vanskelige samarbejde med multibelastede og socialt udsatte familier
 • Samtaler med børn om vold og/eller seksuelle overgreb
 • Traume behandling for børn som voksne efter vold og seksuelle overgreb

 

 

Mit faglige afsæt

 

Jeg er autoriseret psykolog og uddannet fra Københavns Universitet i 2005.

 

Gennem årene har jeg været ansat som psykolog i

 • Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Region Hovedstadens psykiatri
 • Pædagogisk/Psykologisk Rådgivning i Ballerup kommune
 • Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet
 • Psykoterapiklinikken, børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling
 • Børnehus Hovedstaden, for børn udsat for vold og seksuelle overgreb
 • Specialteamet, Egedal kommune

 

Ganske som jeg har taget en lang række specialiserende efteruddannelser bl.a.

 

 • 2-årig specialistuddannelse i narrativ terapi
 • eksistentiel psykoterapi
 • supervision af andre faggrupper
 • børn, sorg og krise
 • narrativ traumebehandling
 • systemisk familieterapi
 • konsultativ rådgiving
 • forskning og formidling
 • samarbejde med multibelastede og socialt udsatte familier
 • kriseintervention og -behandling for børn, unger og voksne

 

 

 

Kontakt mig gerne for yderligere information

 

Jeg glæder mig til at høre fra dig/jer

mialind@in-motus.dk

 

 

Autoriseret psykolog Mia Lind